کنترل جمعیت خرافه زدایی است!

 

ایران با جمعیت یکصد میلیونی بزودی از راه میرسد. اگر کنترل شدید جمعیت انجام نشود،فرزندان ایران در یک بنگلادش فقیر، با زندگی به مراتب سخت تر گرفتار خواهند شد.

 

در کشورهای فقیر با جمعیت زیاد کار خرافه زدایی دینی، زندگی خوب و پیشرفت امکان پذیر نیست.

 

کنترل جمعیت در راس همه کارهای سیاسی و اجتماعی ایرانیان باید قرار گیرد.

 

کنترل جمعیت برای ایرانیان از نان شب ضروری تر است.

 

بزرگترها مرتبا ان مسئله را گوشزد و تبلیغ کنند و جوانترها در عمل به ان بپردازند. پس از کنترل جمعیت بیرون کردن اسلام مهمترین و ضروری ترین کار خواهد بود.

 

 

دراصل   اسلام برای نابودی ایران بوجود امد

و اوج این دشمنی

به شکل جمهوری اسلامی خود را نشان داد

 

 

گفتیم   هیچ ایرانی مسلمان نیست و هیچ مسلمانی ایرانی نیست

ایرانی فهمیده که مسلمان نمیشود

ایرانی فقط ایرانی باقی میماند

فرهنگ اعجاب اور انسانی ایران برای رستگاری برترین دین است

 

انچه راستی است. انچه درستی است. انچه نیکی و نیکوکاری است

انچه مروت و مهر و عشق است  و هر انچه دستور پسندیده مربوط

به انسانیت است همه و همه در فرهنگ ایران بیشتر از مجموعه

ادیان خرافی و موهوم وجود دارد

 

 

 

 

 

مماشات و بی تفاوتی با اسلام

همکاری کردن با دشمن سوگند خورده قدیمی است

از افشاگری و بی ابرو کردن این دین که ایران را بسوی بدبختی های

بیشتر پیش میبرد  حتی در برابر پدران و مادران خود

لحظه یی کوتاهی نکنید

 

 

ایا از خود تا کنون پرسیده اید

انچه را که راجع به صفات خداوند و صفات پیامبران

شنیده اید همه از زبان اخوندها بوده است و بر درستی انها

حتما باید شک نمود

 

هیچ اخوندی از هر دینی که باشد راجع به حقیقت خدا و دین

یک کلمه هم راست نگفته است

 

 

فرهنگ اخلاق بجای فرهنگ دین

                                                              

در فرهنگ اخلاق بین هیچکدام از مردم سراسر جهان اختلاف و جنگی نخواهد بود.

 

در فرهنگ ادیان از روز نخست بین سراسر مردم جهان اختلاف و جنگ بوده و هر روز هم بد تر میشود.

 

اگر هزینه های سرسام آوری که صرف تبلیغ و پرورش فرهنگ ادیان میشود، صرف پرورش علم و اخلاق میشد، ما زندگی بهتری میداشتیم.

 

بجای دین، اخلاق و انسانیت ورا به بچه ها بیاموزید. مذهبی بالاتر از مذهب انسانیت وجود ندارد.

 

 

تورات را به فارسی بخوانید

انخیل را به فارسی بخوانید

قران را به فارسی بخوانید