آگاهی تنها راه رهایی

برای پخش نشریه بیداری در سراسر جهان نماینده علاقمند میپذیزیم

به روز شدن این سایت در نشریه بیداری انجام میشود

   ایرانی هرگز در سرسفره هفت سین قرآن نخواهد گذارد
 چون امروز همه از محتوای ضد زن ضدایرانی و
ضد زندگی این کتاب که تاکنون باعث وبانی
 کشته شدن میلیونها انسان بیگناه گردیده آگاهند
کتابی که سراسر قتلوقتلو بکشید وبکشید است
درنوروز و درسفره هفت سین ما جایی ندارد

ماه های مذهبی محرم و صفر را تحریم کنید
این دیوانه بازیها و وحشیگریها ربطی به ایرانیها ندارد مساجد مراکز
ضدایرانی هستند به آنجا پای نگذارید
آخوند محمد خاتمی در سخنرانی مراسم روز عید غدیر
 گفت فردوسی با الگوگیری از مولا علی رستم دستان را آفرید !!!!!!!!

شرم و حیا و خجالت هم خوب چیزی است که این آخوندها ذره ای ندارند
فردوسی را با  علی امامی که بجای امامت در قتل و غارت قیامت کرد چه نسبتی میتواند باشد 

از لباس ژنده ات خجالت نکش

از افکار کهنه ات شرمنده باش . انیشتن

ریشه همه دروغها در آسمان است

جهنم با گناهکاران بهتراست ازبهشت باملایان

فساد-فحشا-فقر سه فراورده مذهب در
کشورهای مذهبی غوغا میکند

اسلام دینی با گفتاربد - کرداربد و پنداربد

کلیسا نه مکان گردهمایی روحانیون بلکه
تیمارستان گناهکاران است

 یهودیها مخترع خدا و خرافات آرامش را
از زمین محو کردند و همه را به آتش اختلاف افکندند

از دیانت به عقلانیت برگردیم

جنگ اصلی ایرانیان با اسلام است نه با آخوند

به مناسبت آمدن ماه رمضان
تحفه شمشیرکشان عرب و ماه گسترش خرافات

ایرانیان پاکنهاد ناراحت و شیعیان خرسند هستند
بانوان ایران که دراین ماه عزادارعلی هستند
بدانند
علی زنان را مار- شیطان-عقرب
و ناقص العقل مینامد

مسلمانان ایران در محرم و رمضان

 تجاوزاعراب را به نیاکان خود جشن میگیرند 


کاراصلی ادیان
پرورش نادانی و گسترش حماقت است

اگر مذاهب آمده اند زندگی را بهتر کنند
که صلح و دوستی ایجاد کنند
که آرامش بدهند
و...و...و...ولی نه اینکه توانایی این کارها
را نداشتند بلکه زندگی را هم برهمه تلخ وحرام
کردند.

ریشه تمام گرفتاریها و بدبختیهای ایران از
اسلام است

تا زمانی که سیاستمداران و احزاب سیاسی
و روشنفکران   نخستین بند ازآرمانهایشان
بیرون آمدن ایران از جرگه کشورهای اسلامی
نباشد هیچگونه امیدی به هیچگونه آرزویی
برای ایران نیست و تمام   هدر دادن عمر وزندگی مردم است
نام تنی چند ازسربداران جانباختگان مبارزان و پیشگامان دلاور راه بیداری از عصرمشروطیت
تا به امروز

مکرم اصفهانی - معجزشبستری - احمد کسروی
صادق هدایت - ذبیح بهروز- علی دشتی
عبدالحسین زرین کوب - پرفسور منوچهر جمالی-دکتر شجاع الدین شفا
دکترمسعودانصاری - دکترکورش آریامنش
آله دالفک(سلیمی) - دکترعلی میرفطروس - نادره افشاری - هوشنگ معین زاده - دکتر محمد
عاصمی - دکترمرتضامیرافتابی - حسین ملک - دکتر احمد ایرانی
دکتر لطف اله روزبهانی - باقرمومنی - محمدارسی - دکتراسماعیل خویی
هادی خرسندی - جمشید شمالی - زرتشت ستوده
دکترعلی سینا - افشین زند - مردوآناهید - دکتربهرام
چوبینه - سعیداوحدی - مهدی شمشیری - نادر پیمایی - مزدک
هومرآبرامیان-آریابرزن-پارمیس سعدی
خانم سرور - شایان کاویانی - مهندس بهرام مشیری - دکتر م. مهرآسا
سیاوش لشگری - بزرگ امید - استاد جلال الدین
آشتیانی - دکترالکس رفیعی - آلفردآبرامیان
فریدون فرخزاد - سیروس افهمی - دکتر نوشیروان حاتم - فرود فولادوند
امیل ایمانی - دکترهوشنگ سلیمانی - امید امیدوار - رضا فاضلی
کاظم ملک - دکتررهنوردی - خانم پری صفاری - میرزاآقاعسگری(مانی) - نادراکبری - کورش سلیمانی

در زیر نام بندگان بیگانه.پیروان افکارپوسیده وعاشقان دشمنان ایران را که قبله در عربستان و دل در کربلا و...و...دارند میگذاریم

سلمان فارسی.افشین.......................
محمد غزالی........باقرمجلسی............
پادشاهان صفویه..........................
آخوندها خوانساری.خویی..................
شریعتی.خمینی.مطهری.بازرگان.سنجابی
ابراهیم یزدی.نزیه.بنی صدر.حاج سیدجوادی
عبدالعلی پسربازرگان.همه آخوندهای با عمامه
وآخوند صفت های بدون عمامه.همه پزشکان و
متخصصینی که دست به مسجد سازی وبرپایی
بنیادهای مذهبی زده اند.
نویسندگان مروج مذهب.برنامه سازان تبلیغ
کننده مراسم دینی.رسانه های مبلغ برنامه های
مذهبی.شاعران و ترانه سرایان شعرهای مذهبی
.خوانندگان شعرهای مذهبی.آخوندهای زن
گرداننده سفره های نذری-محمدخاتمی.علی خامنه ای.هاشمی رفسنجانی.احسان نراقی.کلیه نمایندگان مجلسهای آخوندی در ادوارپس ازانقلاب.دکتر!حسین الهی قمشه ای (پسرقمشه ای مترجم قدیمی قرآن).

1400 سال تجربه کردیم اسلام در ایران
کار نمیکند . چند هزارسال دیگر این آزمایش
و نمایش را باید ادامه بدهیم

آیا
نسل ما این دلیری را دارد که خود را از این
رنج تاریخی و مصیبت ملی نجات دهد؟

آدم عاقل نیازی به دین ندارد
دین انسان همان عقل و درک و فهم اوست


ديني كه بزور شمشير تحميل شود نه قانوني است - نه عرفي و از ديدگاه مذهبي هم مشروعيت ندارد

اسلام را به عربستان باز گردانيم

نه تنها اسلام بلكه تمام اديان از پايه دروغ و خرافاتند

مساجد - كليساها - كنيساها - محافل و خانقاه ها بتخانه هايي براي فريبكاران و فريب خوردگان اند

روزي خواهد آمد كه ساده ترين مردم ميهن من از روشنفكران اخته خود باز خواست خواهند كرد " روزي كه كشورتان همچون شعله اي كوچك و مهجور فرو ميمرد شما روشنفكران چه ميكرديد   
كاستيلو شاعر گواتمالايي

سكوت روشنفكران راستين ایرانی در مورد رد و طرد اسلام پذ يرفتني نيست
  
لطفا برای دوستان در داخل ایران بیداریها را
ایمیل کنید

آخوند خوب خطرناکتر از آخوند بد است

در ویرانتر شدن وضع ایران
نتیجه کار چهارتا آخوند باهم متحد
با نتیجه کار هزارها روشنفکر
تکرو یکیست

اگرچه اسلام بزورشمشیر و غارت و تجاوز
به ایران آمد ولی ما اسلام را با احترام
به زادگاه خودش برمیگردانیم
در این راه بهترین فرم کار این است که ایرانیان
مرتبا جمله -ما اسلام را نمی خواهیم-در
گفتگوهای روزمره بکار ببرند

برای نشریه بیداری اینجا را کلیک کنید